BDO w Twojej firmie. Co musisz wiedzieć?

BDO W TWOJEJ FIRMIE

Wiemy, że BDO nie jednemu z naszych Klientów spędza sen z powiek. Dlatego chcielibyśmy usystematyzować informacje na temat BDO i wyjaśnić Wam najważniejsze kwestie z nimi związane. W tym artykule dowiesz się

 • Co to jest BDO?
 • Jak wygląda obowiązek wpisu do BDO?
 • Kto musi prowadzić ewidencję odpadów i rejestrować się do BDO?
 • Kto nie musi rejestrować się do BDO?

Co to jest BDO?

Jest to rejestr, który został wprowadzony przez Ministerstwo Środowiska aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Jest to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki temu, że Twoja firma zarejestruje się do BDO będzie możliwe gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami. Rejestracja wiąże się też niekiedy z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców. Baza jest systematycznie rozbudowywana o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

Obowiązek wpisu do BDO

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Powyższe oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Rejestracja do BDO może być dotyczyć w szczególności:

 • salony fryzjerskie i kosmetyczne,
 • firmy świadczące usługi budowlane,
 • gabinety stomatologiczne, a także
 • zakłady mechaniki pojazdów samochodowych
 • zakłady fotograficzne i drukarskie.

Jeśli odpady są tak zwanymi odpadami komunalnymi, czyli takie, które są zbliżone do tych, które wytwarzamy w domu, wówczas nie podlegają one pod rejestr. Na przykład:

Pani Ania prowadzi salon kosmetyczny, w którym wykonuje usługi kosmetyczne. W związku z taką działalnością powstają odpady, m.in. opakowania po kosmetykach. Pani Ania nie świadczy usług związanych z operacjami i nie wytwarza odpadów medycznych. Czy Pani Ania jest zobowiązana do rejestracji do BDO?

Odpowiedź: Nie, z uwagi na fakt, że pani Agnieszka nie gospodaruje odpadami medycznymi (takimi jak strzykawki czy skalpele), a jej jedyne odpady to odpady komunalne wówczas nie ma obowiązku rejestracji do BDO.

Firmy prowadzące biura rachunkowe lub inną drobną działalność gospodarczą nie podlegają wpisowi do BDO, jeżeli w ramach działalności wytwarzają odpady komunalne o podobnym składzie do odpadów, które wytwarzają gospodarstwa domowe, m.in. opakowania, meble, makulaturę, zużyty sprzęt elektroniczny oraz zużyte tonery drukarskie niezawierające składników niebezpiecznych.

Sklep internetowy, a BDO

A co z firmami, które zajmują się handlem detalicznym lub hurtowym? No właśnie! Sklepy spożywcze, wielobranżowe lub internetowe, w których oferuje się torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową muszą dokonać rejestracji do BDO. Rejestracji do BDO nie podlegają jednak podatnicy, którzy oferują klientom torby lekkie tzw. zrywki, od których nie pobiera się opłaty recyklingowej oraz Ci podatnicy, którzy nie oferują toreb (niezależnie czy są one lekkie) z tworzywa sztucznego klientom.

W praktyce prawie każdy sklep internetowy musi wpisać się do rejestru BDO.

Jeżeli prowadzisz sprzedaż produktów fizycznych, na pewno korzystasz z różnego rodzaju opakowań, folii i innych zabezpieczeń. Dla formalności wspomnimy, że jako opakowanie należy rozumieć wyrób wykonany z dowolnego materiału, przeznaczony do przechowywania, przewozu czy nawet prezentacji produktów.

Oznacza to, że Ty, jako właściciel sklepu internetowego, jesteś podmiotem wprowadzającym opakowania do obrotu, co wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do BDO.

Podsumowując, jeśli:

 • wysyłasz produkty w opakowaniach (również tych pochodzących od zewnętrznych dostawców),
 • opakowujesz produkty – nawet w celu ich prezentacji w przypadku prowadzenia sklepu stacjonarnego,

musisz zarejestrować swój sklep internetowy w BDO!

Firma budowlana, a BDO

Firma, która jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest odpowiedzialny za utylizację tych odpadów i ma obowiązek rejestracji do BDO oraz prowadzenia ewidencji w BDO.

Inną sprawą jest to, że firma budowlana może posiadać podpisaną umowę z firmą zewnętrzną, która zajmuje się utylizacją odpadów i w umowie strony określą kto jest odpowiedzialny za wytworzone odpady.

Zatem jeżeli podmiot nie dokonuje utylizacji odpadów we własnym zakresie, a z umowy o świadczenie usług w zakresie budowy, remontu obiektów, rozbiórki a także czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, napraw i konserwacji wynika, że odpowiedzialnym za wywóz odpadów jest inny podmiot, to w takiej sytuacji zobowiązanym do rejestracji do BDO będzie podmiot, który świadczy te usługi w ramach umowy.

Przykład: Pan Artur prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i dokonuje rozbiórek budynków, a także drobnych remontów w wyniku czego wytwarza odpady. Z umowy o świadczenie usług wynika, że firma zewnętrzna zobowiązana jest do wywozu odpadów. Czy w takiej sytuacji pan Artur ma obowiązek rejestracji do BDO?

Odpowiedź: Nie, z uwagi na fakt że pan Artur podpisał umowę z której wynika, że za odpady odpowiedzialna jest zewnętrzna, wykwalifikowana firmą nie jest zobowiązany do rejestracji do BDO. O te formalności powinna jednak zadbać firma wywiązująca się z umowy.

Kto nie musi rejestrować się do BDO?

Ze zwolnienia podmiotowego z prowadzenia ewidencji odpadów mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są przedsiębiorcami i wykorzystują odpady na cele prywatne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku,
 • wytwórcy odpadów komunalnych oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji jeżeli przekażą pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania,
 • prowadzący działalność nieprofesjonalną w zakresie zbierania odpadów (m.in. przyjmowanie przez apteki leków i opakowań po lekach, przyjmowanie przez sklepy zużytych artykułów konsumpcyjnych lub zbieranie odpadów w szkołach, instytucjach lub urzędach).

Ze zwolnienia przedmiotowego mogą natomiast skorzystać podmioty w przypadku niektórych rodzajów odpadów jeżeli nie przekroczą one określonej ilości. Wykaz tych odpadów wraz z określeniem wagi znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i są to m.in.:

 • odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 100 kilogramów rocznie;
 • materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton rocznie;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie;
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 5 kg;
 • inne baterie i akumulatory – 5 kg;
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze – do 100 kilogramów rocznie;
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton rocznie;
 • szkło – do 5 ton rocznie;
 • tworzywa sztuczne – do 5 ton;
 • drewno – do 5 ton rocznie.

Z powyższego wynika, że jeżeli waga wymienionych w rozporządzeniu odpadów nie przekroczy określonego limitu to wówczas przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie rejestracji do BDO.

Gdzie znaleźć szczegółowy wykaz?

Szczegółowy wykaz odpadów można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Przykład: Pan Mariusz prowadzi kancelarie prawną. W codziennej pracy wykorzystuje drukarki i tonery drukarskie. Wymiany tonerów dokonuje we własnym zakresie raz na 3 miesiące. Waga tych tonerów nie przekracza jednak 100 kg rocznie. Czy w takiej sytuacji pan Mariusz jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i rejestracji do BDO?

Odpowiedź: Nie, jeżeli waga tonerów drukarskich, w których posiadaniu jest pan Mariusz nie przekracza 100 kg wówczas nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i rejestracji do BDO. Pan Mariusz może zatem korzystać ze zwolnienia.

Możesz też w łatwy sposób sprawdzić, czy konieczna jest rejestracja do BDO. Rozwiąż test: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podmiot zostanie wprowadzony do ww. rejestru przez marszałka wojewódzkiego.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem można pobrać po kliknięciu w link: https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

Jeśli masz pytania, śmiało zadzwoń do naszego Biura Rachunkowego Księgowość Ruczaj. Kontakt znajdziesz 👉 tutaj.

 • Źródło: Poradnik Przedsiębiorcy, Sky-Shop