Jak uwolnić pieniądze z rachunku VAT?

✂️ Split payment – czyli podzielona płatność to jedna z nielicznych rzeczy, która według mnie wyszła rządzącym 🏛. Jest bardzo wiele zalet związanych ze stosowaniem tego mechanizmu. Zanim przejdziemy do tego jak uwolnić pieniądze z rachunku VAT – przypomnijmy na czym polega 👇

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

📚Załóżmy, że chcesz zapłacić przelewem za fakturę o wartości co najmniej 15 tys. zł. Wówczas, realizując przelew w swoim banku wybierz opcję „podzielona płatność”, a następnie wpisz wartość brutto z faktury. Bank automatycznie rozdzieli kwotę netto i podatek VAT na odpowiednie konta odbiorcy przelewu. Dodajmy, że rachunki VAT są utworzone automatycznie w każdym banku do każdego rachunku bieżącego.

Nadwyżka VAT-u

🎗Pamiętajmy też o jednej istotnej zasadzie – VAT nie jest nasz. VAT należy do Urzędu Skarbowego, chyba, że…Chyba, że w deklaracji JPK_VAT wykażesz nadwyżkę VAT-u naliczonego (czyli tego wynikającego z kosztów) nad VAT-em należnym (czyli tym wynikającym z przychodu – należącego się Urzędowi). Przyjmijmy, że właśnie mamy taką sytuację – i co wtedy?

Jak „uwolnić” te pieniądze z rachunku VAT???

🥇 Po pierwsze możesz zapłacić tymi pieniędzmi za VAT wynikający z faktur kosztowych od Twoich kontrahentów.

Na przykład – na rachunku VAT masz nadwyżkę VAT-u 1000 zł. Twój kontrahent wystawił Ci fakturę na kwotę 500 zł netto + 115 zł VAT. Realizując przelew – za pomocą podzielonej płatności możesz „ściągnąć” z rachunku bieżącego kwotę 500 zł, a z rachunku VAT 115 zł.

🥈Po drugie możesz zapłacić tymi pieniędzmi ZUS i wszelkiego rodzaju podatki (podatek dochodowy, podatek VAT, cła etc.)

W tej sytuacji realizując przelew po prostu wybierasz konto, z którego chcesz aby zeszły środki.

🥉Po trzecie możesz zawnioskować do Urzędu Skarbowego o „uwolnienie” tych pieniędzy.

I tu się chwilę zatrzymajmy.

Wniosek do Urzędu Skrablowego o uwolnienie pieniędzy z rachunku VAT

Zawnioskowanie o „uwolnienie” pieniędzy z rachunku VAT nie równa się od razu ich wypłacenie.

  1. 👉 Najpierw złóż wniosek, możesz to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie (za pomocą Profilu Zaufanego). Wzór wniosku znajdziesz tutaj.
  2. 👉 Następnie poczekaj na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego (do 60 dni)
  3. 👉 Po pozytywnej decyzji – Twój bank przeksięguje środki wskazane we wniosku z rachunku VAT na rachunek bieżący.

Negatywna decyzja Urzędu

Czy możesz otrzymać negatywną decyzję o przekazanie pieniędzy z rachunku VAT? Tak może się tak wydarzyć gdy:

  •  masz zaległości podatkowe,
  •  trwale unikasz płacenia podatków lub utrudniasz ich egzekucję,
  •  Urząd „obawia się”, że wystąpi zaległość podatkowa VAT.

Może się też tak wydarzyć, że Naczelnik wyda decyzję pozytywną, ale tylko na część wnioskowanej kwoty. Będzie tak jeśli masz zaległości w VAT na kwotę niższą niż kwota o jaką wnioskujesz.

👉 Podsumowując – możesz w każdej chwili zawnioskować o „uwolnienie” pieniędzy z rachunku VAT, ale zanim tak zrobisz warto rozdysponować te środki płacąc swoje zobowiązania prawno-podatkowe jak i te wobec kontrahentów.

👉Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym. Prowadzimy kompleksową obsługę firm i spółek, a także kadr i płac dla naszych klientów. Koniecznie odwiedź nas też na Instagramie🌹.