POLSKI ŁAD - ZMIANY W PODATKACH OD 2022 R.

Nowy „Polski Ład” stał się rzeczywistością, a od stycznia wejdzie w życie na dobre. Aby ułatwić Wam zrozumienie tego zagadnienia, opracowaliśmy dla Was pigułkę wiedzy. Poniżej znajdziesz opis zmian, które omówiliśmy w zależności od formy opodatkowania.

 

 

Podatek liniowy – jest formą opodatkowania, w której płacisz 19% podatku od uzyskanego dochodu.

Dla przypomnienia – w podatku liniowym, dochód obliczany jest jako różnica między przychodem, a kosztami: PRZYCHÓD – KOSZTY = DOCHÓD. Aby ustalić dochód, musisz ewidencjonować swoje przychody i koszty w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. I to właśnie dochód stanowi podstawę, od której wyliczamy podatek należny Urzędowi Skarbowemu.

Teraz oprócz 19%, zapłacisz dodatkowo 4,9% składki zdrowotnej, czyli w sumie 23,9% od dochodu. Zobacz jakie zmiany przygotował polski ład dla podatników rozliczających się zryczałtowanym podatkiem liniowym:

 • Nie odliczysz kwoty wolnej od podatku,
 • Nie skorzystasz z „ulgi dla klasy średniej” – w tej formie opodatkowania, według „Polskiego Ładu” nie będziesz mógł rozliczyć ulgi w deklaracji PIT,
 • Zapłacisz nowy podatek w postaci składki zdrowotnej, która wynosi 4,9% od dochodu. Zauważ, że stawka będzie od niego wyliczana. W rezultacie – od tego co Ci pozostanie po odliczeniu kosztów,
 • Od 01 stycznia 2022 r. oczywiście, nie odliczysz składki zdrowotnej od podatku, tak jak to miało miejsce do tej pory.
Skala podatkowa – jest to tak zwany podatek progresywny.

Przede wszystkim podatek, jest wyliczany podobnie do podatku liniowego – czyli od dochodu (PRZYCHÓD – KOSZTY = DOCHÓD). Aby ustalić ten dochód, również musisz prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

W zależności od tego jaki dochód osiągniesz, zakwalifikujesz się do „pierwszego progu podatkowego”, bądź do „drugiego progu podatkowego”. Stawka podatku progresywnego wynosi 17% i 32%. Od stycznia, ze względu na nowy podatek, zapłacisz 9% składki zdrowotnej, która również jest obliczana od dochodu.

Zobacz jak będzie wyglądało rozliczenie po zmianach:
 • Kwota wolna od podatku będzie wynosiła 30 000 zł,
 • Nowy limit dla drugiego progu podatkowego będzie wynosił 120 000 zł – co oznacza, że do tej kwoty rozliczamy stawkę 17%, a dochody powyżej 120 tys. zł będą opodatkowane podatkiem 32%.
 • Ulga „dla klasy średniej” – nowy rodzaj ulgi, która pomniejsza podatek do zapłaty. System wyliczenia tej ulgi opiera się na wzorze:
 1. (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, jeżeli A (czyli przychód) wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza 102 588 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, jeżeli A jest wyższe niż 102 588 zł i nie przekracza 133 692 zł.
 • Zapłacisz nowy podatek, który wynosi – 9% od dochodu. Jest to składka zdrowotna, którą będziesz płacił co miesiąc do 20-tego dnia następnego miesiąca.
Ryczałt ewidencjonowany – jest to tak zwany „zryczałtowany podatek”, który płacisz od przychodu.

Co oznacza, że w ogóle nie odliczasz kosztów, ponieważ cały Twój przychód, stanowi podstawę opodatkowania.

Stawkę podatku płacisz w zależności od tego, czym Twoja firma się zajmuje. Dodatkowo nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Co zatem zmieni się od stycznia w tej formie opodatkowania?

Zmiany w ryczałcie:
 • Nowa stawka ryczałtu dla lekarzy, dentystów, stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz architektów i inżynierów wynosząca 14%,
 • Nowa stawka dla informatyków, programistów oraz pozostałych zawodów z branży IT wynosząca 12%,
 • Nowy podatek w postaci składki zdrowotnej wynoszącej 9%, ale liczonej od podstawy, która jest ustalana w następujący sposób:
 1. przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 2. jeśli przychód w ciągu roku wyniósł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
 3. przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia,
 • Nie odliczysz składki zdrowotnej od dochodu.
Karta podatkowa – jest to forma opodatkowania, w której co miesiąc należy uiścić stałą kwotę podatku, bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Stawki ustalane są raz na rok i podawane w obwieszczeniu ministra finansów. Ponieważ ich wysokość zależy od liczby zatrudnianych pracowników oraz (zazwyczaj) liczby mieszkańców danej miejscowości.

 • Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie tej formy opodatkowania,
 • Jeśli dotychczas korzystasz z karty podatkowej, dla Ciebie nic się nie zmieni – nadal możesz z niej korzystasz. Likwidacja dotyczy wyłącznie nowych firm,
 • Nowy podatek w postaci składki zdrowotnej, wynoszący 9%.
 • Podstawę wylicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • W 2020 r. takie wynagrodzenie wyniosło 5656,51 zł, co odpowiadałoby składce w kwocie 510 zł miesięcznie,
 • Składka zdrowotna nie będzie możliwa do odliczenia od Twojego dochodu.
Podsumowując – najważniejszymi zmianami w związku z wejściem tzw. „Polskiego Ładu”, są:
 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł,
 • Podwyższenie limitu dla drugiego progu podatkowego do 120 000 zł,
 • Wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”,
 • Wprowadzenie nowego podatku w postaci składki zdrowotnej, wynoszącego 9% lub 4,9%.
 • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
 • Nowe stawki podatkowe w ryczałcie,
 • Likwidacja karty podatkowej dla nowych przedsiębiorców.

Jeśli masz pytania-> skontaktuj się z nami.