Ulga na start – ZUS na start

Ulga na start – ZUS na start

ulga na start, zus, jak nie płacić ZUSu, odpoczynek od ZUSu, zus dla nowych firm, start up, nowa firma, ulga na początek, mały zus, ile trzeba płacić ZUS’u, czy mogę skorzystać z ulgi na start, biuro rachunkowe, pomoc, wsparcie

Koszty ZUS’u to podstawowe koszty każdej firmy. Ulga na start zwalnia Cię z opłacania składek na ubezpieczenie ​. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej ulgi i ile będziesz płacił ZUS’u miesięcznie. Dowiedz się co zyskujesz a co tracisz korzystając z Ulgi na start.

 

 

 • Czy mogę skorzystać z Ulgi na start
 • Jakich składek nie muszę płacić korzystając z Ulgi na start?
 • Ile będę płacił korzystając z Ulgi na start?
 • Jak długo mogę korzystać z Ulgi na start?
 • A co jeśli zawieszę działalność gospodarczą w trakcie korzystania z Ulgi na Start?
 • Kiedy mogę przestać korzystać z Ulgi na start:
 • Co tracę korzystając z Ulgi na start?
 • Co dalej po sześciu miesiącach korzystania z Ulgi na start?

Czy mogę skorzystać z Ulgi na start?

Z ulgi możesz skorzystać jeśli:

 • prowadzisz działalność jednoosobową działalność gospodarczą
 • jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej
 • pierwszy raz zakładasz firmę
 • minęło 5 lat (60 miesięcy) od zakończenia lub zawieszenia Twojej poprzedniej działalności
 • w ramach twojej działalności nie świadczysz usług dla byłego pracodawcy, u którego w tym roku lub w poprzednim pracowałeś na etacie.
 • nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS

Jakich składek nie muszę płacić korzystając z Ulgi na start?

Kiedy rejestrujesz firmę w CEIDG i nie pracujesz na przykład na etacie (czyli nie masz innego tytułu do ubezpieczenia) musisz zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia. Opłacasz wtedy dwie składki: społeczną i zdrowotną. Możesz wtedy skorzystać albo z Ulgi na Start, albo z preferencyjnego ZUS’u przez 24 miesiące. Różnica między tymi rozwiązaniami polega na tym, że przy Uldze na start przez 6 miesięcy (a w zasadzie nawet prze 7 miesięcy) nie płacisz w ogóle składek społecznych, a przy ZUS’ie preferencyjnym płacisz zarówno składkę zdrowotną jak i społeczną, ale w obniżonej wysokości.

Ulga na start zwalnia Cię z opłacania przez sześć/siedem miesięcy od otworzenia działalności ze składek:

 • na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowna i wypadkowa)
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Solidarnościowy.

Nadal musisz płacić składkę zdrowotną. Dzięki niej możesz przebywać w szpitalu i leczyć się na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. W okresie kiedy korzystasz z Ulgi na start możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.

Ważne! Pamiętaj, że Ulga na start obejmuje tylko Ciebie. Jeśli zatrudniasz pracowników, lub prowadzisz firmę z osobą współpracującą musisz odprowadzać za nich składki od momentu rozpoczęcia działalności.

Ile będę płacił korzystając z Ulgi na start?

Opłacasz tylko składkę zdrowotną, która jest uzależniona od formy opodatkowania.

Jak długo mogę korzystać z Ulgi na start?

Z Ulgi na start możesz korzystać przez 6 pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności. W praktyce oznacza to 7 miesięcy.

 • jeżeli rozpoczynasz działalność drugiego dnia miesiąca, czyli w trakcie jego trwania Ulga na start będzie liczona 6 miesięcy od kolejnego miesiąca.

Przykład: Otworzyłeś działalność 02 stycznia 2020 roku. 6 miesięcy liczysz od lutego, czyli koniec Ulgi na start przypadnie na 31 lipca2020 r.

 • jeśli rozpoczynasz działalność pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc wliczasz do 6 miesięcy, w których możesz korzystać z Ulgi na start.

Przykład: Otworzyłeś działalność 01 stycznia 2020 roku. 6 miesięcy liczysz od stycznia, czyli koniec Ulgi na start przypada na 30 czerwca 2020 r.

A co jeśli zawieszę działalność gospodarczą w trakcie korzystania z Ulgi na Start?

Niestety zawieszenie działalności nie zatrzyma biegu tych sześciu miesięcy.

Kiedy mogę przestać korzystać z Ulgi na start:

 • w dowolnym wybranym momencie
 • po upływie 6 miesięcy.

Co tracę korzystając z Ulgi na start?

Warto przemyśleć decyzję o skorzystaniu z Ulgi na start, ponieważ niesie ona ze sobą szereg konsekwencji. Jeśli w czasie kiedy korzystasz z ulgi, zachorujesz, będziesz musiał lub musiała opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego, czyli:

 • zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłku opiekuńczego.

W okresie korzystania z Ulgi na start nie otrzymasz również zasiłku chorobowego ani świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Za okres , w którym jesteś objęty Ulgą na start nie otrzymasz emerytury (ten czas nie wlicza się do okresu składkowego) i nie podwyższy Ci wysokości otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego.

Co dalej po sześciu miesiącach korzystania z Ulgi na start?

Po tym okresie możesz skorzystać z obniżonych składek. Obniżone składki przysługują Ci za pełne 24 miesiące – jeśli zrezygnujesz z Ulgi na start w połowie miesiąca, okres obniżonych składek zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.

Jeśli masz więcej pytań na temat ulgi na start, skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym Księgowość Ruczaj.