Ulga na start – ZUS na start

Ulga na start – ZUS na start

Koszty ZUS’u to podstawowe koszty każdej firmy. Ulga na start zwalnia Cię z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej ulgi i ile będziesz płacił ZUS’u miesięcznie. Dowiedz się co zyskujesz a co tracisz korzystając z Ulgi na start.

 • Czy mogę skorzystać z Ulgi na start
 • Jakich składek nie muszę płacić korzystając z Ulgi na start?
 • Ile będę płacił korzystając z Ulgi na start?
 • Jak długo mogę korzystać z Ulgi na start?
 • A co jeśli zawieszę działalność gospodarczą w trakcie korzystania z Ulgi na Start?
 • Kiedy mogę przestać korzystać z Ulgi na start:
 • Co tracę korzystając z Ulgi na start?
 • Co dalej po sześciu miesiącach korzystania z Ulgi na start?

Czy mogę skorzystać z Ulgi na start?

Z ulgi możesz skorzystać jeśli:

 • prowadzisz działalność jednoosobową działalność gospodarczą
 • jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej
 • pierwszy raz zakładasz firmę
 • minęło 5 lat (60 miesięcy) od zakończenia lub zawieszenia Twojej poprzedniej działalności
 • w ramach twojej działalności nie świadczysz usług dla byłego pracodawcy, u którego w tym roku lub w poprzednim pracowałeś na etacie.
 • nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS

Jakich składek nie muszę płacić korzystając z Ulgi na start?

Kiedy rejestrujesz firmę w CEIDG i nie pracujesz na przykład na etacie (czyli nie masz innego tytułu do ubezpieczenia) musisz zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia. Opłacasz wtedy dwie składki: społeczną i zdrowotną. Możesz wtedy skorzystać albo z Ulgi na Start, albo z preferencyjnego ZUS’u przez 24 miesiące. Różnica między tymi rozwiązaniami polega na tym, że przy Uldze na start przez 6 miesięcy nie płacisz w ogóle składek społecznych, a przy ZUS’ie preferencyjnym płacisz zarówno składkę zdrowotną jak i społeczną, ale w obniżonej wysokości. Czyli płacisz, ale mniej.

Ulga na start zwalnia Cię z opłacania przez sześć miesięcy od otworzenia działalności ze składek:

 • na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowna i wypadkowa)
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Solidarnościowy.

Nadal musisz płacić składkę zdrowotną. Dzięki niej możesz przebywać w szpitalu i leczyć się na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Tę składkę możesz też odliczyć od podatku. W okresie kiedy korzystasz z Ulgi na start możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.

Ważne! Pamiętaj, że Ulga na start obejmuje tylko Ciebie. Jeśli zatrudniasz pracowników, lub prowadzisz firmę z osobą współpracującą musisz odprowadzać za nich składki od momentu rozpoczęcia działalności.

Ile będę płacił korzystając z Ulgi na start?

Opłacasz tylko składkę zdrowotną, która w 2020 r. wynosi 362,34 zł. Wysokość składki co roku się zmienia.

Jak długo mogę korzystać z Ulgi na start?

Z Ulgi na start możesz korzystać przez 6 pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności. Co to oznacza?

 • jeżeli rozpoczynasz działalność drugiego dnia miesiąca, czyli w trakcie jego trwania Ulga na start będzie liczona 6 miesięcy od kolejnego miesiąca.

Przykład: Otworzyłeś działalność 02 stycznia 2020 roku. 6 miesięcy liczysz od lutego, czyli koniec Ulgi na start przypadnie na 31 lipca2020 r.

 • jeśli rozpoczynasz działalność pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc wliczasz do 6 miesięcy, w których możesz korzystać z Ulgi na start.

Przykład: Otworzyłeś działalność 01 stycznia 2020 roku. 6 miesięcy liczysz od stycznia, czyli koniec Ulgi na start przypada na 30 czerwca 2020 r.

A co jeśli zawieszę działalność gospodarczą w trakcie korzystania z Ulgi na Start?

Niestety zawieszenie działalności nie zatrzyma biegu tych sześciu miesięcy.

Kiedy mogę przestać korzystać z Ulgi na start:

 • w dowolnym wybranym momencie
 • po upływie 6 miesięcy.

Co tracę korzystając z Ulgi na start?

Warto przemyśleć decyzję o skorzystaniu z Ulgi na start, ponieważ niesie ona ze sobą szereg konsekwencji. Jeśli w czasie kiedy korzystasz z ulgi, zachorujesz, będziesz musiał lub musiała opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego, czyli:

 • zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłku opiekuńczego.

W okresie korzystania z Ulgi na start nie otrzymasz również zasiłku chorobowego ani świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Za okres , w którym jesteś objęty Ulgą na start nie otrzymasz emerytury (ten czas nie wlicza się do okresu składkowego) i nie podwyższy Ci wysokości otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego.

Co dalej po sześciu miesiącach korzystania z Ulgi na start?

Po tym okresie możesz skorzystać z obniżonych składek. Obniżone składki przysługują Ci za pełne 24 miesiące – jeśli zrezygnujesz z Ulgi na start w połowie miesiąca, okres obniżonych składek zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.

Jeśli masz więcej pytań na temat ulgi na start, skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym Księgowość Ruczaj.