Ulga rehabilitacyjna biuro rachunkowe księgowość ruczaj💡Zacznijmy od tego czym jest ulga rehabilitacyjna i kto z niej może skorzystać?

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

💡Z ulgi rehabilitacyjnej możesz skorzystać jeśli jesteś:

 • Osobą niepełnosprawną
 • Masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną

💡Z ulgi rehabilitacyjnej możesz skorzystać jeśli poniosłeś/aś wydatki na rehabilitację (o czym w dalszej części artykułu) lub poniosłeś/aś wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Co ważne – wszystkie wydatki musisz prawidłowo udokumentować.

Kim jest osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o uldze rehabilitacyjnej?

👉Osoba niepełnosprawna musi posiadać:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
 • decyzję, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • rentę szkoleniową, lub
 • rentę socjalną, lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

☝️Jak widzisz samo przyznanie statusu emeryta lub rencisty nie uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

WAŻNE!

‼️Z ulgi rehabilitacyjnej możesz skorzystać, jeśli masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Taką osobą może być:

 • współmałżonek,
 • dziecko własne,
 • dziecko przysposobione,
 • dziecko obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierb,
 • rodzic,
 • rodzic współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • zięć lub synowa.

‼️Co ważne, dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu w 2022 roku nie mogą przekroczyć kwoty 15 010,56 zł! Do tego limitu nie wliczamy:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia uzupełniającego
 • dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów,
 • alimentów na rzecz dzieci.

👉Przejdźmy zatem do wydatków jakie możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej:

Wydatki na ulgę rehabilitacyjną możemy podzielić na:

 • ✅ nielimitowane – odliczasz pełną kwotę wydatku,
 • ✅ limitowane – występuje limit „górny” i „dolny” od wydatku, który chcemy odliczyć.

‼️Katalog wydatków jest ściśle określony i zamknięty. W tym wykazie sprawdzisz co dokładnie możesz odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W tym artykule chcę skupić się na najczęstszych przypadkach „z życia wziętych”. Wykaz wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej znajdziesz tutaj.

A więc zacznijmy od klasycznego przykładu, w którym Pani Ania ma orzeczenie o 2 stopniu niepełnosprawności i w 2022 roku:

1. Ulga rehabilitacyjna a pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

Pani Ania otrzymała fakturę na kwotę 1 500 zł za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Pani Ania będzie mogła odliczyć całą kwotę ulgi, czyli 1 500 zł, ponieważ jest to wydatek nielimitowany.

2. Ulga rehabilitacyjna a wydatki na leki

 Pani Ania wydała na leki 490 zł w ciągu roku. Ma na to faktury. Wydatki na leki wyglądały następująco:

 • 100 zł – w maju,
 • 200 zł – w lipcu,
 • 70 zł – w sierpniu,
 • 120 zł – w październiku.

Ulga rehabilitacyjna wyniesie 120 zł, ponieważ za maj i za sierpień Pani Ania nie odliczy nic (nie przekroczyła minimalnego limitu 100 zł). Za to za lipiec odliczy 100 zł –  (200 zł -100 zł = 100 zł), a w październiku 20 zł – różnica między 120 zł – 100 zł = 20 zł.

3. Ulga rehabilitacyjna a użytkowanie samochodu

Pani Ania ma samochód, którym dojeżdża do lekarza 🚗.

Ulga rehabilitacyjna wyniesie 2280 zł.

Nie ma znaczenia, to że Pani Ania poniosła koszty związane z eksploatacją samochodu. Maksymalna ulga z tytułu posiadania samochodu wynosi 2280 zł. Chyba, że Pani Ania przystosowałaby samochód do swojej niepełnosprawności, na przykład zmiana skrzyni biegów z manualnej na automatyczną. Wówczas mamy do czynienia z wydatkiem nielimitowanym, a to oznacza, że możesz odliczyć całą wartość remontu samochodu.

Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód możesz skorzystać w

4. Ulga rehabilitacyjna a adaptacja nieruchomości

Pani Ania wyremontowała łazienkę przystosowując ją do swojej niepełnosprawności – wymieniła wannę na prysznic. Koszt remontu wyniósł 5000 zł.

Pani Ania może odliczyć 5000 zł, ponieważ jest to wydatek nielimitowany. Pamiętaj jednak, że wymiana lustra łazienkowego nie powinno być zaliczane do ulgi rehabilitacyjnej. Między wydatkiem a niepełnosprawnością podatnika musi zachodzić ścisła zależność.

5. Ulga rehabilitacyjna a zakup pieluchomajtek

Pani Ania kupiła pieluchomajtki. Kwota 500 zł.

Pani Ania może odliczyć 500 zł w formie ulgi rehabilitacyjnej. Jest to wydatek limitowany do kwoty 2080 zł.

☝️Jak widać na naszym przykładzie Pani Ania może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na różne sposoby w zależności od poniesionych kosztów, które przyczyniają się do poprawy komfortu jej życia.

👉 Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu zeznania podatkowego 👉 wpadnij do nas z PIT-em do  Biura Rachunkowego Księgowość Ruczaj. Odwiedź nas też na Instagramie 🌹.